Så här kan du stödja oss

Bli medlem:

Hassela Helpline är en ideell förening som arbetar brett förebyggande och främjande mot missbruk, kriminalitet, mobbning och utanförskap. Föreningen Hassela Helpline är ansluten till förbundet Hassela Solidaritet. Vi är en relativt liten organisation men vi arbetar på många olika plan och med många olika verksamheter.

Därför är det viktigt att du, om du tycker Hassela Helpline är bra och vill stödja oss, också blir medlem i föreningen. 

Hassela Helpline arbetar efter demokratiska principer. Varje år blir du som medlem kallad till årsmötet som sätter riktlinjer för verksamheten och som väljer styrelse. Många är nöjda med att passivt stödja verksamheten, andra vill engagera sig och komma på möten och ytterligare några vill vara delaktiga som volontärer.

Bli volontär:

Vi har under åren rekryterat, utbildat och handlett många volontärer inom våra olika verksamheter. De flesta av våra volontärer är idag engagerade i vår ungdomsrörelse, men även våra andra verksamheter behöver engagerade volontärer.  Eftersom vi arbetar med projekt kan behovet och de volontära aktiviteterna variera.

Har du en egen idé till en förebyggande insats för unga kan vi kanske hjälpa dig komma igång. Kanske vill du starta en tjej- eller killgrupp där du bor? Kanske vill du hjälpa kvarterets barn med läxorna?

Är du mellan 18-30 år och vill bli volontär? Kontakta Daniel Diaz

Är du över 30 år och vill volontär? Kontakta Susanne Johansson

Bli sponsor:

Ditt företag eller din organisation kan sponsra oss genom att köpa våra utbildningstjänster. Vi tar mer betalt av privata företag för att kunna ta mindre betalt av vanliga skolor och föreningar.

Många skolor vill ha vår hjälp med att förebyggande insatser mot rasism, mobbning, våld, droger och kriminalitet, men tvingas avstå av ekonomiska skäl.

Ditt företag kan sponsra en förebyggande insats på en viss skola eller i en viss kommun. Ett exempel är att sponsra insatsen istället för att ge julklapp till personalen. "Vårt företag ger i år pengar till Hassela Helplines verksamhet, att främst gå till skolan i x kommun."

Ditt företag kan även sponsra med tjänster. Exempel på sådan sponsring är till exempel en reklambyrå eller ett tryckeri som sponsrar genom rabatterade tjänster.

 

Facebook

Film