Artikelindex

Hassela Vänpunkt 2010-2014 drevs med hjälp av volontärer som gjorde olika aktiviteter tillsammans med nyanlända barn, unga och unga vuxna. Vi på Hassela Solidaritet brinner för mångfald och antirasism och inom ramen för projektet skapade vi förståelse för omvärlden, organiserade meningsfulla fritidsaktiviteter och uppmuntrade unga människors samhällsengagemang.