Artikelindex

Hassela Ungdomsrörelse 2012-2017 startade hösten 2012 och fick 2014 medel från dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera MUCF, i syfte att stärka och stötta den sociala mobilisering som påbörjats. De aktiva i Hassela Ungdomsrörelse kommer från olika bakgrund/religioner/klasser och hade alla sin individuella livserfarenhet. Gemensamt för alla var att de alla var unga vuxna som deltagit i Hassela Movements utbildning till barn- och ungdomscoacher och det var där deras intresse för sociala frågor växte. Här lärde de känna varandra och här började deras engagemang att växa. Parallellt med engagemanget i Ungdomsrörelsen arbetade de flesta med barn och unga i yrkesroller som mentorer, coacher, elevassistenter, kontaktpersoner, fritidsledare eller socialarbetare.