Volontära aktiviteter

Hassela Vänpunkt

Under drygt fyra år, med avslutning december 2014, drev Hassela Helpline projektet Vänpunkt med hjälp av volontärer och gjorde olika aktiviteter tillsammans med nykomna barn, unga och unga vuxna. Vi på Hassela Helpline brinner för mångfald och antirasism och vi skapar förståelse för omvärlden, organiserar meningsfulla fritidsaktiviteter och uppmuntrar unga människors samhällsengagemang.

Vi som arbetar med ungdomar och missbruksproblematik vet att vem som helst, oavsett härkomst eller social status, kan ramla ner i ett missbruk. Men vi kan samtidigt märka att det finns vissa tendenser som gör sannolikheten större eller mindre. Vi kallar detta för skyddsfaktorer och riskfaktorer.

Att växa upp i en familj som har en liberal syn på alkohol och narkotika är exempelvis en riskfaktor. En annan är att vara invandrande från ett annat land. Tyvärr är det så idag att människor med invandrarbakgrunder lider större risk att hamna i missbruk än de som har svensk bakgrund.

Vi vet att detta inte har med vilken kultur man kommer ifrån, eller vilken färg man har på skinnet. Det handlar om att man inte kan ta sig in i samhällsgemenskapen, att man hamnar utanför. Det kan bero på språksvårigheter eller okunskap, men det kan också bero på intolerant bemötande från omvärlden.

Att man lättare glider in i missbruk för att man står utanför samhället är inte svårt att förstå. Att stå utanför betyder att man inte får lov att ha en stimulerande hobby,eller en rolig och intressant sysselsättning. Man känner sig inte som en del av samhället, för samhället är i sin tur inte en del av dig. I Hassela tror vi på att missbruk orsakas av att samhället misslyckas med att ta hand om sina medborgare, och att inte släppa in dem är en del av det misslyckandet.

Vi vet detta. Vad vi också vet är att det bästa sättet att känna sig delaktig i samhället är att engagera sig i föreningslivet. Det är helt enkelt en av de bästa skyddsfaktorerna mot missbruk som man kan tänka sig. Sällan hamnar någon som föreningsaktiv i ett missbruk. Detta eftersom föreningen hjälper dig med en hobby som du tycker känns meningsfull och som ger dig framtidstro att utvecklas, du får vänner som hjälper dig ifall du glider och du får träffa människor från alla möjliga delar av samhället. Föreningen blir som en garant för att komma in i samhällsgemenskapen.

Därför startade vi Hassela Vänpunkt. Vår uppgift var att hjälpa nyanlända invandrarungdomar till en meningsfull fritid. Vi introducerade ungdomarna till olika verksamheter genom att åka runt till olika föreningar och de fick prova på olika aktiviteter – som fotboll, simträning, dans, läger, gitarrlektioner, matlagning och extremsporter.

Mötesplats Otto

Mötesplatsen Otto - för och tillsammans med ensamkommande unga. Mötesplatsen ligger på Östra Förstadsgatan 27och riktar sig till ensamkommande unga men är öppen för alla att besöka.

Hassela Helpline startade projektet Mötesplats Otto under april 2014 tillsammans med Sociala Resursförvaltningen. Mötesplatsen är en plats med många samarbeten och Hassela Helpline var med och genomförde många aktiviteter under 2014 i samarbete med Ensamkommandes Förbund.

 
 

Facebook